Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

USG 3D -medyczna technika

USG 3D to medyczna technika ultradźwiękowa, często stosowana w aplikacjach płodowych, sercowych czy wewnątrznaczyniowych. USG 3D odnosi się konkretnie do renderowania objętości danych ultradźwiękowych i jest również określane jako 4D (3 wymiary przestrzenne plus 1 wymiar czasowy), gdy obejmuje serię objętości 3D zebranych w czasie.          Podczas generowania objętości 3D dane ultradźwiękowe można gromadzić na …